Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Celem Domu jest zaspokajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i religijnych mieszkańców w sposób i w stopniu umożliwiającym godne życie, m. in. poprzez zapewnienie tym osobom:

1) miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej,

2) dostarczanie odzieży, bielizny osobistej i obuwia dla tych, którzy z własnych środków uczynić tego nie mogą,

3) wyżywienia, w tym również dietetycznego, zgodnego ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,

4) opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, włącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonywać tych czynności,

5) usprawnienia poprzez gimnastykę leczniczą, w miarę możliwości Domu,

6) terapii zajęciowej,

7) dostępu do kultury, oświaty oraz rekreacji,

8) godnego traktowania,

9) bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zorganizowania zajęć poza Domem,

10) prania i naprawiania bielizny osobistej i odzieży.

 

Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

 

W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się m. in. następujące potrzeby:

- posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,

- umożliwienia korzystania z własnego ubrania,

- zapewnienia własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,

- spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,

- umożliwienia mieszkańcom udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,

- aktywnego trybu życia (terapia zajęciowa, praca, uczestnictwo w organizacjach społecznych itp.),

- zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności,

- podmiotowego traktowania mieszkańców i partnerstwa ze strony personelu,

- przełamywanie izolacji i monotonii życia w Domu, zwłaszcza poprzez podtrzymywanie więzi z rodziną, ułatwianie nawiązywania przyjaźni z osobami spoza Domu oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData